På denna sida kan du hålla dig uppdaterad om exegetiska nyheter vid våra olika lärosäten. Har du en nyhet du tycker borde finnas med här? Skicka ett mail till David Davage.

2020-11-13

Hjärtliga gratulationer till LarsOlov Eriksson som tilldelats Svenska Bibelsällskapets Bibelpris 2020.

Bibelprisjuryns motivering lyder: ”LarsOlov Eriksson tilldelas Svenska Bibelsällskapets bibelpris 2020 för ett långt och omfattande arbete med att göra Bibelns budskap tillgängligt och begripligt i vår tid. Sedan han 1982 var med om att starta bokverket Kommentar till Nya testamentet (KNT) har han varit den drivande kraften för detta moderna och spridda kommentarverk där hittills 25 volymer utkommit. Som exegetisk forskare har han också velat vända sig till en bred allmänhet utan fackkunskaper. Genom sitt omfattande författarskap, som med djup och bredd rör både Gamla och Nya testamentet och de Apokryfiska böckerna, framstår LarsOlov Eriksson som en pedagogiskt driven folkbildare som påtagligt bidragit till att göra Bibeln använd och begriplig i vår tid.”

 

Prisceremonin finns att se på youtube här:

https://www.youtube.com/watch?v=ylQvfDdmDbM

 

Läs mer här:

https://www.bibelsällskapet.se/om-bibelsallskapet/presservice/bibelpriset-2020/

KONTAKT

Blaženka Scheuer (Ordförande) 

Gunnar Samuelsson (skattmästare)

David Davage (fd. Willgren) (redaktionssekreterare)

Gunnar Samuelsson (recensionsansvarig)

© 2019 Svenska Exegetiska Sällskapet