top of page

alan garrow gästföreläser


Bibelvetenskapliga seminariet vid Göteborgs universitet har bjudit in Alan Garrow att hålla en föreläsning via Zoom på temat "Streeter's 'Other' Synoptic Solution".


Garrow är medlem av Sheffield Institute for Interdisciplinary Biblical Studies och kyrkoherde i St Peter's Harrogate. I föreläsningen kommer han att presentera sin utmanande tes om förhållandet mellan de synoptiska evangelierna på ett sätt som är tillgängligt även för studenter i bibelvetenskap på grundnivå.


Föreläsningen äger rum 24 mars 10.15-12.00 och alla är varmt välkomna att delta via Zoom. För att få länken kontaktar man Tobias Hägerland tobias.hagerland@lir.gu.se

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page