top of page

Docent-föreläsning Carl JOhan Berglund


Carl Johan Berglund, forskardoktor vid Åbo Akademi, är ny docent i bibelvetenskap vid teologiska fakulteten i Uppsala. Den 23/3 föreläser han över ämnet ”Evangeliets hjältar: Apostlar som karaktärer i tidigkristen berättarkonst”. Från Markusevangeliet till Filippusakterna från 400-talet har berättelser om Jesu lärjungar och efterföljare fascinerat läsare och lyssnare. Ju längre vi kommer från den historiska verkligheten, desto kraftfullare och mer oövervinnerliga blir apostlarna – men berättartraditionen bevarar också bilden av dem som mänskliga och felbara, och gör poänger av deras misslyckanden och felsteg.


Tid: 14.15-15.00

Lokal: Eng. 6–1023 (Geijersalen)

Foto: Satu Karmavalo

53 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page