top of page

Docentföreläsning Hanna Stenström

Tisdagen den 18 januari kl. 15.00–16.30, håller Hanna Stenström, lektor i Nya testamentet vid EHS, en docentföreläsning med rubriken "Den kristna myten i kvinnosakens tjänst: En feministisk exeget läser Fredrika Bremer".

Föreläsningen kan följas på plats på EHS, sal 218, eller via Zoom på följande länk: https://us02web.zoom.us/j/99677879827. Vi vill från exegetiska sällskapets sida gratulera Hanna till denna utnämning. EHS beskriver Hannas forskargärning enligt följande:


"Hanna Stenström är lektor i Nya testamentet vid EHS. Hennes avhandling analyserade Uppenbarelseboken ur ett feministiskt perspektiv och i sin postdoktorala forskning har Stenstr


öm vidareutvecklat frågor om feministisk exegetik i riktning mot konstruktivt teologiskt arbete, arbetat med bredare genusperspektiv (maskulinitetsteori), forskningshistoria och bibelreception, samt diskuterat frågor om forskarens ansvar. I den svenska kontexten framstår Stenström idag som en av förgrundsgestalterna vad gäller feministisk exegetik, reception/receptionshistoria och etisk bibelkritik. Förutom sitt arbete på EHS är Stenström starkt engagerad i frågor som rör skärningspunkten mellan akademi, kyrka och samhälle." https://ehs.se/kalender/docentforelasning-hanna-stenstrom/


74 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page