top of page

Hjärtliga gratulationer till Tryggve mettinger

Vi i Svenska exegetiska sällskapets styrelse vill uttrycka våra gratulationer till Tryggve Mettinger, professor emeritus i Gamla testamentets exegetik,

som den 18 maj 2021 kreerades till Jubeldoktor. Mettinger disputerade 1971 på en avhandling med titeln Solomonic state officials. A study of the civil government officials of the Israelite monarchy, som utkom i serien ConBOT (Stockholm: Almqvist & Wiksell).

Årets promotion har utifrån rådande pandemi hållits i digital form och kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=nBhVymIis3U. Mettinger omnämns vid 17:24.


39 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page