top of page

Meddelande från styrelsen

Med anledning av nyheten att en av våra kollegor från Oxford, professor Jan Joosten dömts till ett års fängelse efter att ha laddat ner över 28 000 barnpornografiska bilder och videor vill vi i styrelsen för Svenska exegetiska sällskapet tydligt uttrycka vår bestörtning över detta brott, som går emot allt det vi står för som medmänniskor, exegeter och medlemmar i detta sällskap. Jan Joosten var inbjuden som talare vid Exegetiska dagen i Uppsala 2017 och vi publicerade i vanlig ordning hans föredrag i SEÅ 83. Det som nu uppdagats har skakat oss djupt och våra tankar går särskilt till alla de barn som utsatts för lidande och trauma genom Joostens brottsliga agerande. ​ Blaženka Scheuer, Rikard Roitto, Tobias Hägerland, Gunnar Samuelsson, Lena-Sofia Tiemeyer, Mikael Larsson, Miriam Sellén, samt David Davage (adjungerad).

44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page