Svensk Exegetisk Årsbok

Emotioner i Bibeln
84 | 2019
 
Föredrag från exegetiska dagen 2018
EXEGETISKA DAGAR
Exegetiska dagar 2020 affish.jpg

KONTAKT

Blaženka Scheuer (Ordförande) 

Gunnar Samuelsson (skattmästare)

David Davage (fd. Willgren) (redaktionssekreterare)

Gunnar Samuelsson (recensionsansvarig)

© 2019 Svenska Exegetiska Sällskapet