Svensk Exegetisk Årsbok

Gamla manuskript i nya perspektiv
85 | 2020
 
Föredrag från exegetiska dagen 2018
EXEGETISKA DAGAR
Poster Exegetiska dagar 2021.jpg

KONTAKT

Blaženka Scheuer (Ordförande) 

Gunnar Samuelsson (skattmästare)

David Davage (fd. Willgren) (redaktionssekreterare)

Lena-Sofia Tiemeyer (recensionsansvarig)

© 2019 Svenska Exegetiska Sällskapet