KONTAKT

Blaženka Scheuer (Ordförande) 

Gunnar Samuelsson (skattmästare)

David Davage (fd. Willgren) (redaktionssekreterare)

Lena-Sofia Tiemeyer (recensionsansvarig)

© 2019 Svenska Exegetiska Sällskapet