EXEGETISKA DAGAR

Den 5 oktober bjuder Svenska exegetiska sällskapet in till exegetiska dagar. Årets tema är "Bortom det skrivna", och inbjudna talare är dr. Jacqueline Vayntrub (Yale University), Ola Wikander (Lunds universitet) och Dan Nässelqvist (Lunds universitet).

 

Till följd av läget med Covid-19 blir det svårt för oss alla att mötas på plats i Lund. Styrelsen har beslutat därför att ställa om årets begivenhet och hålla exegetiska dagar via länk. Länk har skickats till alla sällskapets medlemmar. Vill du vara med och inte har fått mailet, kontakta David Davage.
 

Programmet ser ut som följer

 

09.00 Välkomna
 

09.15 Svenska exegetiska sällskapets årsmöte
Härmed kallas sällskapets medlemmar till årsmötet. Handlingar finns nedan.
Förslag på ärenden insänds till sekreterare Tobias Hägerland
  
10.30 Kaffe

11.00 Att undervisa i exegetik under pandemin

Tobias Hägerland: Seminarier via Zoom 

Blaženka Scheuer: Examination när salstentan bannlysts

Åke Viberg: Språkundervisning i Zoom och i hybridklassrum

David Davage: Pedagogik över videokonferenser med flera Campus.

Samtal

Denna session är öppen för alla som undervisar i de bibelvetenskapliga ämnena

14.00 Ola Wikander, Lunds universitet
L’s and S’s in the Land of Israel: Lateral Soundplay in the Hebrew Bible and its World.

14.45 Dan Nässelqvist, Lunds universitet
Aural Clues as Guides to the Interpretation of New Testament Texts      

15.30 Jacqueline Vayntrub, Yale Divinity School

Performance and Textuality in Biblical Poetry

16.15 Uppsummering


Föreläsningarna är öppna för alla och ingen anmälan behövs. Se till
att du har din mikrofon avstängd när du loggar in via länken till Zoom.


Exegetiska dagarna 2020 möjliggörs med hjälp av generöst bidrag från
Krookska fonden.

 

Årsmöte

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

KALLELSE

STADGAR

Bilder från tidigare år

2019

 
 

KONTAKT

Blaženka Scheuer (Ordförande) 

Gunnar Samuelsson (skattmästare)

David Davage (fd. Willgren) (redaktionssekreterare)

Gunnar Samuelsson (recensionsansvarig)

© 2019 Svenska Exegetiska Sällskapet