top of page

Svensk Exegetisk Årsbok förmedlar högklassig exegetisk forskning till en i första hand svensk läsekrets. Styrelsen sätter en ära i att hålla årsbokens kvalité på hög internationell nivå. Sedan våren 2023 publiceras tidskriften Open Access via Publicera, vilket innebär att du kan nå artiklarna från senaste numret i fulltext via hemsidan. Tidigare nummer av årsboken flyttas successivt över, och kan tills allt är överfört även tillgås här nedan.

Prenumerant på årsboken blir du genom att bli medlem i Svenska exegetiska sällskapet. Årsboken skickas då till dig tillsammans med en faktura – frakten är gratis för medlemmar.

Artiklar för publicering i årsboken, samt recensioner insändes via publicera.kb.se/sea. Där finns även anvisningar för medverkande, samt information om publicering och licenser.

Tidigare nummer

Årgång

85

84

83

82
81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

51–52

50

49

48

47

46

45

44

43

41–42

40

39

37–38

36

35

34

33

32

31

30

28–29

27

26

25

18–19

17

15

14

År

2020
2019

2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1986-1987

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1976-1977

1975

1974

1972-1973

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1963-1964

1962

1961

1960

1953-1954

1952

1950

1949

Tema

Gamla manuskript i nya perspektiv

Emotioner i Bibeln
Översättning som tolkning

"När Bibeln skrevs om..."
Homeros och Bibeln

Judiska och kristna grupper i den grekisk-romerska världen

Etnicitet i Bibeln och i bibelvetenskaplig forskning

Offer i Bibeln

Receptionshistoria i den tidiga kyrkan

Apokalyptikens ansikten

Moseböckerna i aktuell forskning

Vägar till Jesus: minnesbilder och muntlig tradition

Qumranfynden 60 år

Psykologi och exegetik

Semitiska studier i Uppsala 400 år

Nomen et nomina: festskrift till Stig Norin

Bibeltolkning och antisemitism

bottom of page