top of page

Amy-Jill Levine gästföreläser

Bibelvetenskapliga seminariet vid Göteborgs universitet gästas (digitalt) 20-21 oktober av Amy-Jill Levine, som är professor i Nya testamentet och judiska studier vid Hartford Seminary och Vanderbilt University. Evenemanget genomförs helt på engelska. För information, kontakta tobias.hagerland@lir.gu.se13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page