top of page

Disputation Hanna Liljefors

Uppdaterat: 21 feb.


Den 9/12, 2022, försvarade Hanna Liljefors sin avhandling i Hebreiska bibelns exegetik, vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet: Hebreiska bibeln debatterad: En receptionskritisk studie av diskurser om ’Gamla testamentet’ i svenska dagstidningar 1987-2017. Avhandlingen berör tre olika debatter i svensk dagspress: om synen på kvinnor (Birgitta Onsell), om gudsbild (Eva Moberg) samt om homosexualitet (Åke Green). I avhandlingen integreras religionssociologiska metoder (diskursanlys) med en teoriutvecklande bibelvetensskaplig ansats (receptionskritik). Till avhandlingens resultat hör begreppet "medialiserad bibel", om det starkt begränsade urval av bibeltexter, tolkningar och uttolkare som hörs i det offentliga samtalet om den Hebreiska bibeln.

Fakultetsopponent var Hannah Strømmen, forskare och Wallenbergstipendiat, Lunds universitet.

Betygskommittén bestod av följande personer:

Professor Liv Ingeborg Lied, Menighetsfakulteten, Oslo

Docent Hanna Stenström, Enskilda högskolan Stockholm (EHS)

Docent David Davage, Akademi för ledarskap och teologi (ALT), Örebro

97 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page