top of page

DISPUTATION: JOHN-Christian EURELL

Fredagen den 29 januari kl. 13.00 försvarar John-Christian Eurell en avhandling i bibelvetenskap med inriktning på Nya testamentet vid Teologiska högskolan Stockholm / Enskilda Högskolan Stockholm. Eurell är först ut att disputera vid EHS sedan högskolan startade egen forskarutbildning 2017.

Avhandlingen, med rubriken Peter’s Legacy in Early Christianity: The Appropriation and Use of Peter’s Authority in the First Three Centuries, handlar om Petrusreceptionen i tidigkristna texter. Opponent är docent Outi Lehtipuu från Helsingfors universitet. Eurells handledare är docent Rikard Roitto (EHS) och biträdande handledare professor James Kelhoffer (Uppsala).


Disputationen äger rum på engelska. Avhandlingen finns för nedladdning (https://ehs.se/forskning/dth/) och disputationen kan följas på Zoom (https://us02web.zoom.us/j/87043874127). Mer information och länkar till avhandling och zoom finns nedan.


https://ehs.se/forskning/dth/

https://ehs.se/forskning/disputation-bibelvetenskap-nt/

https://ehs.se/kalender/disputation-i-bibelvetenskap-nya-testamentet/

40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page