DISPUTATION: JOHN-Christian EURELL

Fredagen den 29 januari kl. 13.00 försvarar John-Christian Eurell en avhandling i bibelvetenskap med inriktning på Nya testamentet vid Teologiska högskolan Stockholm / Enskilda Högskolan Stockholm. Eurell är först ut att disputera vid EHS sedan högskolan startade egen forskarutbildning 2017.

Avhandlingen, med rubriken Peter’s Legacy in Early Christianity: The Appropriation and Use of Peter’s Authority in the First Three Centuries, handlar om Petrusreceptionen i tidigkristna texter. Opponent är docent Outi Lehtipuu från Helsingfors universitet. Eurells handledare är docent Rikard Roitto (EHS) och biträdande handledare professor James Kelhoffer (Uppsala).


Disputationen äger rum på engelska. Avhandlingen finns för nedladdning (https://ehs.se/forskning/dth/) och disputationen kan följas på Zoom (https://us02web.zoom.us/j/87043874127). Mer information och länkar till avhandling och zoom finns nedan.


https://ehs.se/forskning/dth/

https://ehs.se/forskning/disputation-bibelvetenskap-nt/

https://ehs.se/kalender/disputation-i-bibelvetenskap-nya-testamentet/

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Den stadgeenliga kallelsen till sällskapets årsmöte finns nu upplagd här på hemsidan under "Exegetiska dagar". Vi ser fram emot att välkomna dig till Göteborgs universitet i slutet av september.

Docent Inger Ljung, Sala, har avlidit i en ålder av 75 år. Närmast anhöriga är sonen Fredrik med sambon Camilla och deras barn Ludwig. Inger Ljung blev 1978 den första kvinnan i Sverige som disputerad