top of page

Disputation Michael Öberg


Michael Öberg försvarade sin avhandling The Purpose of Romans vid Uppsala Universitet den 6/5 2022. Avhandlingen handlar om att förstå syftet med Romarbrevet på ett sätt som gör rättvisa åt innehåll, argumentationsflöde och syntaktiska struktur i den grekiska texten, med särskilt fokus på de inledande och avslutande delarna av brevet. Tesen är att Paulus skriver Romarbrevet som Guds apostel och Jesu Kristi tjänare för att sprida evangeliet västerut, först i Rom, därefter ända till Spanien. Enligt Öberg strävar Paulus efter att arbeta tillsammans med Romarna, med målet att föra alla folken, både judar och icke-judar, till trons hörsamhet. Vidare menar Öberg att Paulus inleder sitt arbete i Rom genom att sända brevet, ett arbete som kommer fortsätta när han anländer personligen till Romarrikets huvudstad.


Fakultetsopponent var professor Samuel Byrskog, Lunds Universitet.

Betygskommittén bestod av följande personer:

Professor Cristina Grenholm, Svenska Kyrkan, Uppsala

Professor Karl Olav Sandnes, MF Vitenskapelig Höyskole, Oslo

Docent Rikard Roitto, Enskilda Högskolan, Stockholm

117 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page