Disputation Natalie Lantz

Uppdaterat: för 3 dagar sedan


Den 30/9, 2022, försvarade Natalie Lantz sin avhandling i hebreiska bibelns exegetik vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet: The Hypertemple in Mind: Experiencing Temple Space in Ezekiel, the Temple Scroll, and Mishnah Middot. Avhandlingen utgör en teoridriven närläsning av tre texter: Hesekiel, Tempelrullen och Mishnah Middot. Syftet är att förstå hur arkitektoniska beskrivningar av templet fungerade för texternas ursprungliga åhörare. Lantz tes är att tempelbeskrivningarna skapar imaginära rum hos åhörarna där de kan uppleva och interagera med religiösa traditioner.


Fakultetsopponent var professor Molly Zahn, Yale University.

Betygskommittén bestod av följande personer: Docent Karin Zetterholm, Lunds universitet

Professor Jesper Høgenhaven, Köpenhamns uninversitet

Professor Jutta Jokiranta, Helsingfors universitet





101 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Den stadgeenliga kallelsen till sällskapets årsmöte finns nu upplagd här på hemsidan under "Exegetiska dagar". Vi ser fram emot att välkomna dig till Göteborgs universitet i slutet av september.