top of page

Disputation Natalie Lantz

Uppdaterat: 25 nov. 2022


Den 30/9, 2022, försvarade Natalie Lantz sin avhandling i hebreiska bibelns exegetik vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet: The Hypertemple in Mind: Experiencing Temple Space in Ezekiel, the Temple Scroll, and Mishnah Middot. Avhandlingen utgör en teoridriven närläsning av tre texter: Hesekiel, Tempelrullen och Mishnah Middot. Syftet är att förstå hur arkitektoniska beskrivningar av templet fungerade för texternas ursprungliga åhörare. Lantz tes är att tempelbeskrivningarna skapar imaginära rum hos åhörarna där de kan uppleva och interagera med religiösa traditioner.


Fakultetsopponent var professor Molly Zahn, Yale University.

Betygskommittén bestod av följande personer: Docent Karin Zetterholm, Lunds universitet

Professor Jesper Høgenhaven, Köpenhamns uninversitet

Professor Jutta Jokiranta, Helsingfors universitet

282 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page