DISPUTATION TOBIAS ÅLÖW

Tobias Ålöw disputerade på en exegetisk avhandling i ämnet religionsvetenskap vid Göteborgs universitet den 11 december 2020. Avhandlingens titel är The Meaning and Uses of βασιλεία in the Gospel of Matthew: Semantic Monosemy and Pragmatic Modulation. Fakultetsopponent var professor Petri Luomanen, Helsingfors universitet.

I betygsnämnden tjänstgjorde professor Ole Jakob Filtvedt, MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, professor Karin Hult, Göteborgs universitet, samt docent Martin Westerholm, Göteborgs universitet. Ordförande vid disputationen var docent Tobias Hägerland, Göteborgs universitet.


Ett pressmeddelande om disputationen och avhandlingen finns här: Himmelriket är inte platsen dit man kommer efter döden | Göteborgs universitet (gu.se)


42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Forskarseminarier ht 2021

Programmen för forskarseminarier i Gamla och Nya testamentets exegetik börjar bli klara för höstterminen 2021, och här hittar du länkar till respektive universitet. Saknar du ditt universitet? Hör av