top of page

DISPUTATION TOBIAS ÅLÖW

Tobias Ålöw disputerade på en exegetisk avhandling i ämnet religionsvetenskap vid Göteborgs universitet den 11 december 2020. Avhandlingens titel är The Meaning and Uses of βασιλεία in the Gospel of Matthew: Semantic Monosemy and Pragmatic Modulation. Fakultetsopponent var professor Petri Luomanen, Helsingfors universitet.

I betygsnämnden tjänstgjorde professor Ole Jakob Filtvedt, MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, professor Karin Hult, Göteborgs universitet, samt docent Martin Westerholm, Göteborgs universitet. Ordförande vid disputationen var docent Tobias Hägerland, Göteborgs universitet.


Ett pressmeddelande om disputationen och avhandlingen finns här: Himmelriket är inte platsen dit man kommer efter döden | Göteborgs universitet (gu.se)


58 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Linköpings universitet inbjuder till ett symposium om teologisk tolkning den 25-26 maj i Linköping, campus Valla. Huvudtalare är en Stephen Fowl, som är en av pionjärerna inom det som har kommit att

Den 13 april, kl. 15.15–18.00, arrangerar bibelkollegiet i Uppsala ett symposium om feministisk exegetik till minne av docent Inger Ljung som var verksam vid teologiska fakulteten 1974-2012. Symposiet

bottom of page