Forskarseminarier ht 2021

Uppdaterat: 13 sep. 2021

Programmen för forskarseminarier i Gamla och Nya testamentets exegetik börjar bli klara för höstterminen 2021, och här hittar du länkar till respektive universitet. Saknar du ditt universitet? Hör av dig till David Davage.


Göteborg, Bibelvetenskapliga seminariet

Lund, Forskarseminariet i Gamla testamentets exegetik

Örebro, Högre seminariet i exegetik

36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Den stadgeenliga kallelsen till sällskapets årsmöte finns nu upplagd här på hemsidan under "Exegetiska dagar". Vi ser fram emot att välkomna dig till Göteborgs universitet i slutet av september.

Docent Inger Ljung, Sala, har avlidit i en ålder av 75 år. Närmast anhöriga är sonen Fredrik med sambon Camilla och deras barn Ludwig. Inger Ljung blev 1978 den första kvinnan i Sverige som disputerad