Hjärtliga gratulationer till LarsOlov Eriksson

Svenska exegetiska sällskapets styrelse vill uttrycka våra gratulationer till LarsOlov Eriksson som tilldelats Svenska Bibelsällskapets Bibelpris 2020. Bibelprisjuryns motivering lyder:

”LarsOlov Eriksson tilldelas Svenska Bibelsällskapets bibelpris 2020 för ett långt och omfattande arbete med att göra Bibelns budskap tillgängligt och begripligt i vår tid. Sedan han 1982 var med om att starta bokverket Kommentar till Nya testamentet (KNT) har han varit den drivande kraften för detta moderna och spridda kommentarverk där hittills 25 volymer utkommit. Som exegetisk forskare har han också velat vända sig till en bred allmänhet utan fackkunskaper. Genom sitt omfattande författarskap, som med djup och bredd rör både Gamla och Nya testamentet och de Apokryfiska böckerna, framstår LarsOlov Eriksson som en pedagogiskt driven folkbildare som påtagligt bidragit till att göra Bibeln använd och begriplig i vår tid.”

Prisceremonin finns att se på youtube här:

https://www.youtube.com/watch?v=ylQvfDdmDbM

Läs mer här:

https://www.bibelsällskapet.se/om-bibelsallskapet/presservice/bibelpriset-2020/

20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Forskarseminarier ht 2021

Programmen för forskarseminarier i Gamla och Nya testamentets exegetik börjar bli klara för höstterminen 2021, och här hittar du länkar till respektive universitet. Saknar du ditt universitet? Hör av