Psaltarkonferens

Örebro teologiska högskola bjuder in till en konferens om Psaltaren. Konferensen, som kommer äga rum den 13–15 oktober vid ÖTH (Örebro), har fokus på hur Psaltarens psalmer har brukats i olika sammanhang över tid.


Ett call for papers är öppet, med deadline den 31 juni, och ytterligare anvisningar finns på konferensens hemsida: www.oreteol.se/songprayerscripture, som också har mer information kring konferensen och dess huvudtalare dr. David Davage (ÖTH), dr. LarsOlov Eriksson (Johannelund), prof. Susan Gillingham (Oxfords universitet), dr. Melody Knowles (Virginia Theological Seminary), prof. Antti Laato (Åbo Akademi), Elisabet Nord (Lunds universitet), prof. Lena-Sofia Tiemeyer (ÖTH), samt dr. Beat Weber (University of Pretoria).


116 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Den stadgeenliga kallelsen till sällskapets årsmöte finns nu upplagd här på hemsidan under "Exegetiska dagar". Vi ser fram emot att välkomna dig till Göteborgs universitet i slutet av september.

Docent Inger Ljung, Sala, har avlidit i en ålder av 75 år. Närmast anhöriga är sonen Fredrik med sambon Camilla och deras barn Ludwig. Inger Ljung blev 1978 den första kvinnan i Sverige som disputerad